Momenteel is het plantseizoen voor vaste planten, struiken en hagen voorbij, alsook voor bomen met blote wortel of kluit. Vanaf september/oktober zijn deze terug beschikbaar. Solitaire bomen, lei- en dakbomen en vormbomen in pot kunnen wel nog geleverd en aangeplant worden. Contacteer ons voor advies via het contactformulier op de website.

Verkoopsvoorwaarden

1. Ondernemingsgegevens

Uw Tuingids
Bloembollenlaan 23
9080 Lochristi (BE)
BTW Nummer: BE0707757332
info@uw-tuingids.be

2. Algemene bepalingen

"Uw Tuingids" is een e-commerce website, met maatschappelijke zetel te Bloembollenlaan 23, 9080 Lochristi, BTW BE0707757332. Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige "Verkoopsvoorwaarden" zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker aan deze e-commerce website, de "Klant". Een bestelling via de webwinkel van Uw Tuingids wordt definitief wanneer de Klant klikt op 'Bestelling betalen'. Hierdoor gaat de Klant akkoord met de Verkoopsvoorwaarden van uw-tuingids.be, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

3. Aanbod

"Uw Tuingids" biedt een ruime keuze aan kwaliteitsbomen, haagplanten, struiken, vaste planten, klimplanten en siergrassen rechtstreeks van de kwekerij. U vindt bij ons een uniek aanbod van klein tot zeer groot, voor de aanleg van zowel een privétuin, een parktuin, een bedrijfstuin of zelfs een golfterrein. Het plantgoed wordt geleverd op een door de Klant opgegeven adres. Momenteel levert Uw Tuingids enkel in Vlaanderen.

Daarnaast bieden wij bij de aankoop van bomen ook een "Aanplantservice" aan, of indien u zelf uw boom wenst te planten, kunt u opteren voor een "Aanplantpakket". Dit pakket bevat alle nodige toebehoren om uw beplanting te vervolledigen, zoals boompalen, boomband en bodemverbeteraar. De boom "Leveren tot aan de plantput" is ook een mogelijke optie.
Naast het aanplanten van bomen, bieden we ook een aanplantservice voor haagplanten, struiken, vaste planten, klimplanten en siergrassen. We bieden dan graag een "Aanplantservice op maat" en maken een gepersonaliseerde prijsofferte.

Aanplantservice voor bomen

De Klant heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van onze "Aanplantservice". Uw Tuingids neemt graag het planten van uw boom op zich, waardoor u veel werk bespaart. Deze service omvat het graven van de plantput, het aanplanten van de boom en het verwerken van de bodemverbeteraar. Ook alle benodigdheden zoals boompalen, boomband, spijkers en bodemverbeteraar zijn in de prijs van deze service inbegrepen. De prijs wordt gerekend per boom en is afhankelijk van de boomsoort en de boommaat. Wanneer de Klant kiest voor deze service krijgt men standaard 3 maanden aangroeigarantie. Deze gaat in vanaf de start van het groeiseizoen (dit is afhankelijk van de soort maar is vrijwel altijd in het voorjaar).
De Aanplantservice kan enkel gebeuren onder de volgende voorwaarden:
-    De plaats waar de boom geplant wordt, dient de grond vrij te zijn van obstakels, puin, kabels, wortels, grind, … . En dit voor de benodigde plantdiepte.
-    De plaats waar de boom geplant wordt, dient gemakkelijk bereikbaar te zijn. Er worden geen bomen verplaatst doorheen de woning.
-    De overtollige grond blijft ter plaatse. Deze voeren wij niet af.

Op vraag van de Klant kan er gebruik gemaakt worden van rijplaten. Uw Tuingids kan deze leveren en plaatsen aan 5 euro per stuk inclusief BTW.

Voor het planten van bomen met een stamomtrek vanaf 20/25 en groter kan mogelijk een mini-graver of zelfs een krachtigere graafmachine nodig zijn, of mogelijks kan ook een verreiker worden ingezet. Hiervoor wordt een extra kost aangerekend. Dit wordt telkens eerst met de Klant besproken.

Indien de Klant kiest voor deze aanplantservice, zal Uw Tuingids telefonisch contact opnemen met de Klant en samen een afspraak maken voor een eventueel plaatsbezoek. Bij deze service kan de leveringstermijn langer dan 10 werkdagen zijn, afhankelijk van de werkbelasting en weersomstandigheden.

Aanplantpakket voor bomen

Indien de Klant kiest om de boom zelf aan te planten, kan men ook een "Aanplantpakket" kopen. Dit aanplantpakket is afhankelijk van de boomsoort en de boommaat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen solitairen, leibomen en dakbomen enerzijds, en meerstammige bomen anderzijds.
Voor de eerste groep (solitairen, leibomen en dakbomen) maken we een onderscheid tussen kleine tot middelgrote bomen of grote bomen:
-    Aanplantpakket voor een kleine tot middelgrote boom:
o    2 x boompalen 160 cm
o    2 x boomband met spijkers
o    1 x 70 L bodemverbeteraar
-    Aanplantpakket voor een grote boom:
o    3 x boompalen 160 cm
o    3 x boomband met spijkers
o    1 x 70 L bodemverbeteraar

Voor de groep van meerstammige bomen bevat het aanplantpakket 70 L bodemverbeteraar.

Leveren van bomen tot aan plantput

Standaard wordt het plantgoed bij een thuislevering op de begane grond (gelijkvloers) naast de bestelwagen afgeleverd. Indien onze bestelwagen kan parkeren op straat, op de oprit, in de tuin, achter het huis of op een andere geschikte plaats, kan op vraag van de Klant het plantgoed daar geleverd worden, maar altijd naast de bestelwagen. De Klant kan ook kiezen om te leveren tot aan de plantput. Hiervoor wordt een extra kost gevraagd van 50 euro inclusief BTW per begonnen uur.

Aanplantservice op maat

Naast het aanplanten van bomen, bieden we ook een aanplantservice voor haagplanten, struiken, vaste planten, klimplanten en siergrassen. We maken dan graag een prijsofferte op maat.
We bieden deze "Aanplantservice op maat" ook graag aan indien u een grotere hoeveelheid bomen aankoopt. Ook hiervoor maken we graag een aangepaste prijsofferte.
Wanneer de Klant kiest voor deze service krijgt men standaard 3 maanden aangroeigarantie. Deze gaat in vanaf de start van het groeiseizoen (dit is afhankelijk van de soort maar is vrijwel altijd in het voorjaar).

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Uw Tuingids maakt ook gebruik van foto’s en afbeeldingen. Deze zijn een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten, maar kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, onjuistheden bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Uw Tuingids niet. Het aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Uw Tuingids is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. grootte, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Uw Tuingids. Uw Tuingids kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangevuld, gewijzigd of verwijderd worden.

4. Webshop: online aankopen

In de online webshop van Uw Tuingids kan de Klant een bestelling plaatsen. De Klant kiest de gewenste artikelen, het juiste formaat en het gewenste aantal en plaatst deze in het winkelmandje. Vervolgens duidt de Klant aan of hij gebruik wilt maken van de "Aanplantservice" of eventuele extra opties zoals het aankopen van een "Aanplantpakket".
Om de bestelling af te ronden klikt de Klant op het "Winkelmandje" en doorloopt de volgende stappen in het bestel- en betaalproces: persoonlijke gegevens invullen of log in als de Klant reeds een account heeft. Vervolgens rond de Klant de bestelling af door op 'Bestelling betalen' te klikken. Bij deze stap aanvaardt de Klant de volledige, onderhavige Verkoopsvoorwaarden. De Klant selecteert de betaalmethode en maakt de bestelling definitief door de betaling van de prijs uit te voeren. 
Ter bevestiging van de bestelling en de betaling ontvangt de Klant onmiddellijk na betaling een e-mail waarin een overzicht van de bestelde producten en/of diensten terug te vinden is. Uw Tuingids verwerkt de bestelling nauwkeurig en gaat na of alle aangekochte producten en/of diensten geleverd kunnen worden. Uw Tuingids is gerechtigd een bestelling te annuleren indien bepaalde planten of bomen niet meer voorradig zouden zijn, of indien een bepaalde dienst niet meer geleverd kan worden door omstandigheden. Indien dit het geval is, wordt de Klant zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gebracht, per e-mail of telefonisch. Als de bestelling volledig geannuleerd wordt of deels gewijzigd, zal de Klant het betaalde bedrag teruggestort krijgen op zijn/haar rekening.
Uw Tuingids streeft er naar om binnen 5 à 10 werkdagen het plantgoed bij de Klant te leveren. Binnen deze termijn zal de Klant een tweede e-mail ontvangen met een leveringsdatum, alsook de factuur in bijlage.
Wanneer de Klant voor de Aanplantservice heeft gekozen, wordt de Klant ook telefonisch gecontacteerd door Uw Tuingids om verdere afspraken in verband met de levering af te spreken.

5. Prijs

Alle vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de website. Uw Tuingids behoudt het recht om de prijzen te allen tijde te kunnen veranderen. Alle prijzen worden uitgedrukt in EURO, en zijn inclusief BTW. Indien verzendingskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s en afbeeldingen zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De producten blijven het eigendom van Uw Tuingids zolang de producten niet geleverd worden aan de Klant. Indien er per vergissing voor een bepaald product en/of dienst een verkeerde prijs vermeld staat, hetzij op de website, hetzij in de e-mail met de bevestiging van de bestelling, kan Uw Tuingids er niet aan gehouden worden het product aan deze prijs te leveren. Dit enkel op voorwaarde dat Uw Tuingids de Klant verwittigt van de foutieve prijsvermelding alvorens de bestelling bij de Klant geleverd wordt. In geval de Klant verwittigd wordt, heeft Uw Tuingids het recht de bestelling te annuleren op voorwaarde dat alle reeds gedane betalingen aangaande deze bestelling terugbetaald worden aan de Klant.

6. Verzendingskosten

De producten en/of diensten aangekocht via deze online webshop worden momenteel enkel in Vlaanderen geleverd op het door u opgegeven adres. In de meeste gevallen zal uw bestelling gratis bij u thuis geleverd worden, maar soms is het mogelijk dat er een verzendingskost in rekening wordt gebracht. Deze kost is afhankelijk van de grootte van het plantgoed alsook van het totale aankoopbedrag van het plantgoed en eventuele aanplantpakketten en opties.

De verzendingskosten worden als volgt berekend:
-    Bestelling met artikelen kleiner dan 80 cm: 15 euro of gratis vanaf 100 euro
-    Bestelling met artikelen kleiner dan 200 cm: 50 euro of gratis vanaf 200 euro
-    Bestelling met artikelen groter dan 200 cm: 60 euro of gratis vanaf 750 euro

De verzendingskosten worden automatisch in het winkelmandje berekend.

7. Betaalmethoden

De bestelling wordt pas definitief wanneer de Klant de betaling van de prijs uitvoert. Dit gebeurt tijdens de laatste stap van het bestelproces. De Klant kan onmiddellijk betalen via Bancontact of via betaling met Kredietkaart. Wanneer Uw Tuingids de betaling goed ontvangen heeft, is de aankoop effectief. Na betaling ontvangt u een automatische bevestigingsmail met een overzicht van de bestelde artikelen en/of diensten.

8. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra uw bestelling binnenkomt bij Uw Tuingids en de betaling goed ontvangen werd, gaan wij aan de slag met deze bestelling. Uw Tuingids streeft ernaar het bestelde artikel binnen 5 à 10 werkdagen te leveren. Deze leveringstermijn is slechts indicatief en kan niet strikt worden gegarandeerd. De termijn is namelijk afhankelijk van de gevraagde artikelen en of de Klant al dan niet gebruik zal maken van de Aanplantservice. Indien voor deze service gekozen wordt, is het mogelijk dat de termijn iets langer is, afhankelijk van de werkbelasting en weersomstandigheden. Van zodra de leveringsdatum gekend is, wordt deze met de Klant gecommuniceerd per e-mail. Kiest de Klant voor de Aanplantservice, dan wordt de Klant telefonisch gecontacteerd om verder afspraken te maken.

De vooropgestelde leveringsdatum is steeds onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden wordt uw bestelling later geleverd. Uw Tuingids brengt de Klant hiervan op de hoogte via e-mail of telefonisch. Bij bepaalde gevallen van overmacht is het mogelijk dat Uw Tuingids van zijn leveringsplicht ontheven wordt (bv. bij brand, bij vorstschade, …). In dit geval wordt de Klant volledig terugbetaald of indien mogelijk wordt er een nieuwe leveringsdatum afgesproken.
De mogelijkheid bestaat dat het plantgoed tijdens het transport schade oploopt. Uw Tuingids zal dan niet de afgesproken dag kunnen leveren. In samenspraak met de Klant zal dan een nieuwe datum vastgelegd worden om het plantgoed te leveren.

Uw Tuingids vraagt de Klant om bij aflevering van het plantgoed aanwezig te zijn. Indien het bezorgmoment niet uitkomt voor de Klant, raden we de Klant aan om contact op te nemen met onze klantendienst. Uw Tuingids bekijkt dan of een ander moment van leveren mogelijk is.
Wanneer de bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de Klant zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Uw Tuingids levert momenteel enkel in Vlaanderen, naar het door de Klant opgegeven adres. Indien een foutief leveringsadres opgegeven wordt, of de goederen kunnen op het opgegeven adres niet afgeleverd worden, zullen de kosten voor een nieuwe verzending steeds ten laste van de Klant zijn.
De levering gebeurt door personen met vakkennis en zorgen ervoor dat uw bestelling met alle zorg geleverd wordt. Het plantgoed wordt bij een thuislevering afgeleverd op de begane grond (gelijkvloers) naast de bestelwagen. Indien onze bestelwagen kan parkeren op straat, op de oprit, in de tuin, achter het huis of op een andere geschikte plaats, kan op vraag van de Klant het plantgoed daar geleverd worden, maar altijd naast de bestelwagen. De Klant kan ook kiezen om te leveren tot aan de plantput. Hiervoor wordt een extra kost gevraagd van 50 euro inclusief BTW per begonnen uur.

9. Annulatie of wijziging van bestelling

Een annulatie of wijziging van de bestelling door de Klant is mogelijk, indien de Klant deze doorgeeft binnen 24 uur na het ontvangen van de bevestigingsmail van Uw Tuingids. Een annulatie of wijziging van de bestelling dient te gebeuren per e-mail, gericht aan de klantendienst (klantendienst@uw-tuingids.be). Uw Tuingids neemt vervolgens telefonisch contact op met de Klant om dit verder af te handelen. De oplossing zal door Uw Tuingids bevestigd worden per e-mail aan de Klant.

Uw Tuingids kan ook te allen tijde een bestelling annuleren indien het plantgoed en/of diensten niet geleverd kunnen worden door bepaalde omstandigheden. Bij annulatie door Uw Tuingids wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht. De Klant heeft de keuze om de volledige bestelling te annuleren of indien een bepaalde soort plantgoed niet meer leverbaar is voor een andere soort te kiezen. De oplossing zal door Uw Tuingids bevestigd worden per e-mail aan de Klant.
Bij annulatie van de volledige bestelling of gedeeltelijke bestelling zal Uw Tuingids het juiste bedrag betaald door de Klant terugstorten op de rekening van de Klant.

10. Aangroeigarantie

Indien een haagplant, een vaste plant of een boom niet aanslaat en u koos voor onze aanplantservice, biedt Uw Tuingids een aangroeigarantie aan van 3 maanden. Deze gaat in vanaf de start van het groeiseizoen van de plant (dit is afhankelijk van de soort maar is vrijwel altijd in het voorjaar).

11. Klantendienst

De klantendienst van Uw Tuingids is bereikbaar via e-mail op klantendienst@uw-tuingids.be of op het telefoonnummer +32 485 74 57 16 of per post op het volgende adres Bloembollenlaan 23, 9080 Lochristi.

12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Uw Tuingids beperkt zich tot maximaal de vervanging van de geleverde goederen ter waarde van het factuurbedrag exclusief BTW.

13. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

14. Klachten

Klachten kunnen per e-mail gestuurd worden naar klantendienst@uw-tuingids.be of via het contactformulier van deze website. Uw Tuingids verbindt zich ertoe elke klacht binnen 5 werkdagen te beantwoorden en te behandelen.

15. Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op deze online webshop. De rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd in geval van gerechtelijke geschillen.

16. Privacy en Cookiebeleid

Het privacy en cookiebeleid kunt u terugvinden op de website van Uw Tuingids.

17. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever of de respectievelijke eigenaar van de data. Foto’s, afbeeldingen en andere data zijn beschermd door intellectuele rechten en mogen niet gekopieerd worden of op eender welke manier voor andere doeleinden gebruikt worden. De intellectuele rechten behoren toe aan Uw Tuingids of rechthoudende derden.
 

 

 

 

Gefeliciteerd!

Bedankt voor uw registratie. U kan nu inloggen via Mijn Tuingids.

Begrepen
 

Beste bezoeker,

U bezoekt uw-tuingids.be in Internet Explorer. Helaas kunnen wij u geen optimale ervaring aanbieden in deze browser. Wij raden u aan om uw-tuingids.be te openen in een moderne browser zoals Chrome, Firefox, new Internet Explorer of Edge.